Převody vozidel, registrace vozidel, odhlašování, přihlášení vozidla, STK, pojištění vozidel.


Vývoz vozidla do zahraničí

Potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • originál malého technického průkazu (ORV-OTP)
 • obě registrační značky SPZ (RZ)
 • originál dokladu o provedení evidenční kontroly

Doklady od majitele - prodávajícího


Soukromá osoba:


 • plná moc s ověřeným podpisem

Firma:


 • plná moc s úředně ověřeným podpisem majitele nebo jednatele firmy
 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku případně kopie živnostenského listu (vše stačí neověřené)

Doklady od majitele - kupujícího (cizince)

  Soukromá osoba:


 • plná moc, kde nemusí být ověřen podpis
 • kompletní údaje - jméno, datum narození, zahraniční adresa, stát

  Firma:


 • plná moc od majitele nebo jednatele firmy, kde nemusí být ověřen podpis
 • kompletní údaje firmy: název, ičo, sídlo, stát