Převody vozidel, registrace vozidel, odhlašování, přihlášení vozidla, STK, pojištění vozidel.


Registrace nového vozidla

Registrace nového vozidla, motocyklu, přívěsu, apod. koupeného u dealera.

Dokumenty, které jsou zapotřebí k registraci vozidla

 • originál leasingové nebo úvěrové smlouvy + ověřená plná moc od leasingové nebo úvěrové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing nebo úvěr a společnost vyžaduje zapsání sebe jako vlastníka)
 • originál velkého technického průkazu
 • originál dokladu o povinném ručení (zelená karta)
 • doklad o koupi vozu (faktura)

Doklady od majitele - kupujícího

  Soukromá osoba:


 • plná moc s úředně ověřeným podpisem
 • u cizince navíc neověřená kopie povolení k pobytu a adresy trvalého pobytu

  Firma:


 • plná moc s úředně ověřeným podpisem majitele nebo jednatele firmy
 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku případně kopie živnostenského listu (vše stačí neověřené)
Ceník služby