Převody vozidel, registrace vozidel, odhlašování, přihlášení vozidla, STK, pojištění vozidel.


Ukončení leasingu

Potřebné doklady

  • originál velkého technického průkazu
  • originál malého technického průkazu (ORV-OTP)
  • originál platného dokladu o povinném ručení (zelená karta)
  • originál dokladu o provedení evidenční kontroly

Doklady od majitele

  • ověřená plná moc od vlastníka vozu (leasingové nebo úvěrové společnosti)
  • ověřená plná moc od provozovatele (nového vlastníka) vozu