Převody vozidel, registrace vozidel, odhlašování, přihlášení vozidla, STK, pojištění vozidel.


Trvalé vyřazení vozidla

Potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • originál malého technického průkazu (ORV-OTP)
 • obě registrační značky (SPZ)
 • originál dokladu o ekologické likvidaci vozu
 • v případě odcizení vozu protokol od policie o odcizení vozu

Doklady od majitele

  Soukromá osoba:


 • plná moc, nemusí být s ověřeným podpisem
 • u cizince navíc neověřená kopie povolení k pobytu a adresy trvalého pobytu

  Firma:


 • plná moc s podpisem majitele nebo jednatele firmy (nemusí být úředně ověřena)
 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku případně kopie živnostenského listu (vše stačí neověřené)