Převody vozidel, registrace vozidel, odhlašování, přihlášení vozidla, STK, pojištění vozidel.


Zápis změn v registru vozidel

Potřebné doklady

  • originál velkého technického průkazu
  • originál malého technického průkazu (ORV-OTP)

Doklady od majitele

    Soukromá osoba:


  • plná moc, nemusí být s ověřeným podpisem
  • u cizince navíc neověřená kopie povolení k pobytu a adresy trvalého pobytu

    Firma:


  • plná moc s podpisem majitele nebo jednatele firmy (nemusí být úředně ověřena)
  • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku případně kopie živnostenského listu (vše stačí neověřené)

Jsou-li k úkonu vyžadovány, je potřeba doložit také doklady o požadované změně, např.: typový list tažného zařízení, doklad o odborné montáži, schválení změny oficiálním zastoupením značky apd. - doklady se liší dle požadovaného úkonu.