Převody vozidel, registrace vozidel, odhlašování, přihlášení vozidla, STK, pojištění vozidel.


Registrace ojetého vozidla ze zahraničí

Potřebné doklady

 • originály technických průkazů ze země původu
 • originál protokolu evidenční kontroly nebo technické kontroly před registrací
 • originál dokladu o povinném ručení (zelená karta)
 • u vozidel dovezených ze zemí mimo EU doklad o proclení vozu, případně povolení výjimky od Ministerstva Dopravy

Doklady od majitele - kupujícího

  Soukromá osoba:


 • plná moc s úředně ověřeným podpisem
 • u cizince navíc neověřená kopie povolení k pobytu a adresy trvalého pobytu

  Firma:


 • plná moc s úředně ověřeným podpisem majitele nebo jednatele firmy
 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku případně kopie živnostenského listu (vše stačí neověřené)